Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Zmiany w prawie spadkowym
tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Zmiany w prawie spadkowym  (18.10.2015 r.)
Od dzisiaj weszły w życie przepisy chroniące przed nieświadomym dziedziczeniem długów.
Art. 1015 § 1 Kodeksu Cywilnego pozostał bez zmian:

„Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.”

Natomiast art. 1015 § 2 KC pod wpływem nowelizacji brzmi:

 „Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

 Lapidarnie ujmując spadkobierca, który w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku, nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, traktowany jest tak jak gdyby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nowe prawo spadkowe wprowadza zasadę, że spadkobierca zamiast dziedziczyć spadek ze wszystkimi zobowiązaniami, będzie odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku. Do tej pory brak oświadczenia spadkobiercy w terminie był jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, w konsekwencji często wraz ze spadkiem otrzymywał kłopoty finansowe.

Zmiana w art. 1031 § 2 KC ma charakter czysto redakcyjny.

 „W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.”

Konieczne jest sporządzenie wykazu wszystkich przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej. Po zmianie przepisów spadkobierca może uczynić to samodzielnie.

Zwrócę uwagę, iż ustawodawca chroni również prawa wierzycieli. Dlatego jeśli nie zgadzaliby się z wykazem inwentarza sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli komornik.
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0.01 sec.