Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Przedawnienie
tel. 601 097 085
Prawo medyczne
Przedawnienie  (23.09.2015 r.)
Zgodnie z art. 117§2 Kodeksu Cywilnego sens przedawnienia polega na tym, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.
Na wstępie zaakcentuje, iż przedmiotem przedawnienia są roszczenia, a nie prawa, w konsekwencji przedawnieniu nie ulega prawo do alimentacji, ale przedawnia się roszczenie alimentacyjne. Należy również zauważyć, że przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe. 

Lapidarnie ujmując przedawnieniu ulegają roszczenia zmierzające do zaspokojenia osoby uprawnionej (wierzyciela) zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego. 

Skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia, po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia, czyli tzw. zarzut peremptoryjny. 

W doktrynie wskazuje się, iż sąd może tego zarzutu nie uwzględnić, jeżeli uzna, że byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art.5 KC). 

Należy pamiętać, że przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz zamienia się w zobowiązanie niezupełne (naturalne). Otóż dłużnik, który po upływie terminu przedawnienia spełnił świadczenie, nie może następnie żądać jego zwrotu, chociażby nie był świadomy upływu terminu przedawnienia. 

Zgodnie z art. 118 KC warto wskazać, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 

Jest to cenna uwaga, bowiem jak brzmi słynna premia rzymska ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi).
następny rekord »
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.