Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Projekt rozporządzenia MZ w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych.
tel. 601 097 085
Aktualności
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych.  (20.08.2016 r.)
Ministerstwo Zdrowia zainicjowało konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie będzie stanowić akt wykonawczy do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczasowe rozporządzenie utraciło moc prawną 2 stycznia 2016 r.

Ustawodawca planuje nałożyć na świadczeniodawców obowiązek zagwarantowania w zakresie swojej minimalnej funkcjonalności szeregu usług zapewniających efektywne zapisywanie się świadczeniobiorców na listy oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcy będą obowiązani zapewnić usługi w ramach własnych systemów teleinformatycznych (systemów lokalnych).

W projekcie enumeratywnie wskazano minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych. W konsekwencji świadczeniodawcy są zobligowani niniejsze usługi zapewnić, natomiast fakultatywnie mogą zapewnić dodatkowe usługi.

Eksperci negatywnie oceniają projekt rozporządzenia. Podkreślają m.in., iż samodzielne, rozproszone systemy własne świadczeniodawców spowodują brak możliwości skutecznego nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów. Ponadto, przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania nie respektują specyfiki poszczególnych specjalizacji medycznych i praktyki funkcjonowania placówek.
« poprzedni rekord
Telemedycyna
następny rekord »
Decyzja administaracyjna o celowości utworzenia podmiotu leczniczego lub realizacji przez podmiot inwestycji.
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.