Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: prawo pracy, prawo medyczne Częstochowa
tel. 601 097 085
Zakres usług - prawo gospodarcze, cywilne, pracy, medyczne ...
Dewiza kancelarii: świadczenie indywidualnie dopasowanych usług na najwyższym poziomie.

Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Kancelaria swym działaniem obejmuje cały zakres prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:

prawa gospodarczego, w tym m.in.:
- zakładanie i kompleksowa obsługa prawna spółek, reprezentacja przed KRS
- dochodzenie należności (czytaj niżej)
- konstruowanie umów
- udział w negocjacjach handlowych
- zakładanie podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą

prawa cywilnego, w tym m.in.:
- odszkodowania
- pozwy o rozwód, dział majątku, alimenty
- odwołanie darowizny
- postępowania spadkowe

prawa pracy, w tym min.:
- optymalizacja zatrudnienia
- sprawy o odszkodowanie, zapłatę za nadgodziny
- o przywrócenie do pracy
- o mobbing
- o sprostowanie świadectwa pracy
- zakaz konkurencji - konstruowanie umów, dochodzenie odszkodowań
- zwolnienia grupowe - przeprowadzanie procedury dla pracodawcy, odwołania dla pracowników

prawa medycznego, w tym .in.:
- obsługa prawna podmiotów leczniczych i gabinetów prywatnych
- sporządzanie kontraktów, umów z podwykonawcami
- przekształcanie NZOZ
- rejestracja podmiotów leczniczych i reprezentacja ich przed organem rejestrowym
- przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego
- optymalizacja zatrudnienia personelu w podmiotach leczniczych

dochodzenie należności na wszystkich etapach postępowania, począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym - dot. wierzytelności z konsumentami (B2C), jak i  wierzytelności korporacyjnych (B2B)

- stały telefoniczny kontakt z dłużnikiem; monity wzywające do zapłaty
- prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikiem
- przygotowanie pod względem prawnym niezbędnej dokumentacji
- sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zebranej dokumentacji, w trybie 
  gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego
- nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu
- przygotowywanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. w trakcie procesu, do
  uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego
- wystąpienie do Sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
- skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej
- nadzorowanie czynności podejmowanych przez komornika.
- uzgodnienie z komornikiem jak najszybszego wydania postanowienia o nieściągalności długu,
  pozwalającego na wpisanie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu.

Kancelaria, w uzgodnieniu z Klientem, przesyła, w ustalonych okresach, raporty z czynności podejmowanych przez Kancelarię, sądy i komorników (raport może być sporządzony w formie pliku elektronicznego o wskazanej przez Klienta strukturze i formacie m.in. doc, xls, xml, rtf, pdf), dzięki czemu Klient na bieżąco wie o etapie i postępach dochodzenia należności.


Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.