Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 18

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/azradca/domains/az-radca.pl/public_html/cms_func.php on line 62
Anna Żelasko :: Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
tel. 601 097 085
Aktualności
Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?  (15.03.2017 r.)
Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – obowiązkowe i dobrowolne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r.
Art. 3 niniejszej ustawy enumeratywnie wylicza osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Lapidarnie ujmując z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którzy należą do jednej z poniższych grup:
  • Osoby legalnie zatrudnione w Polsce;
  • Członkowie rodzin ubezpieczonych, w tym członkowie rodzin osób zatrudnionych;
  • Uchodźcy oraz cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie;
  • Dzieci uczęszczające do szkoły (w ramach opieki zapewnianej przez szkołę), nawet jeżeli pobyt ich rodziców w Polsce jest nie zalegalizowany;
  • Osoby przebywające na terytorium Polski ubezpieczone w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w którego skład wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlegają cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub międzynarodowych instytucjach, chyba że umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej (art. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 r.)

Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. Aby otrzymać dane świadczenie opieki zdrowotnej, jest obowiązana okazać dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy osoba nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego należy pamiętać, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia zgodnie z art. 15 ustawy o działalności leczniczej z 2011r.
« poprzedni rekord
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?
następny rekord »
Czas pracy pracowników w podmiotach medycznych.
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Budynek B lok. 3
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.