tel. 601 097 085
Aktualności
Czy dozwolone jest wyczytywanie pacjentów po nazwisku?  (10.04.2017 r.)
Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wywoływanie osób po nazwisku np. w placówkach opieki zdrowotnej to działanie niedozwolone, które prowadzi do ujawnienia danych osobowych, narusza prywatność, a niekiedy dobra osobiste tych osób. W konsekwencji należy wskazań, że zarówno wyczytywanie pacjentów po nazwisku przed wejściem do gabinetu lekarza jak i wywieszanie list pacjentów przez gabinetem jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do naruszenia przepisów gwarantujących ochronę danych osobowych.

Oprócz ochrony danych osobowych należy pamiętać o obowiązku poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, który wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
« poprzedni rekord
Nowy obowiązek dla SPZOZ.
następny rekord »
Kto może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?
Blog - wpisy:
# Prawo gospodarcze
# Prawo cywilne
# Prawo pracy
# Prawo medyczne
Kancelaria
42-217 Częstochowa
ul. 1 Maja 27 lok. 207
tel. 733 588 770  /  601 097 085
Wykorzystywanie tekstów, materiałów graficznych oraz innych plików zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2010-2019 Anna Żelasko
Ładowanie strony: 0 sec.